Privacyverklaring

In deze privacyverklaring beschrijven we welke persoonlijke gegevens Bonheidense Hondenvrienden vzw opslaat, hoe ermee wordt omgegaan, hoe ze worden beschermd en hoe u ze kan inkijken en aanvragen tot wijzigen en/of verwijderen.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt?

Bonheidense Hondenvrienden VZW kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u hebt aangegeven lid te willen worden of zijn van Bonheidense Hondenvrienden VZW, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bonheidense Hondenvrienden VZW verstrekt.
Bonheidense Hondenvrienden VZW kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw e-mailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw geboortedatum
 • Uw rijksregisternummer

Bonheidense Hondenvrienden VZW publiceert ook bepaalde foto’s van activiteiten op de website. Deze zijn enkel voor sfeerbeelden en er is geen bedoeling tot viseren van bepaalde personen. Mocht een bepaalde foto toch te uitdrukkelijk een bepaalde persoon in beeld brengen die dit niet wenst, mag altijd de vraag tot verwijderen van de desbetreffende foto gesteld worden aan secretariaat@bonheidensehondenvrienden.be , we zullen dan deze foto zo spoedig mogelijk verwijderen.

Waarom heeft Bonheidense Hondenvrienden VZW deze gegevens nodig?

Bonheidense Hondenvrienden VZW verwerkt uw persoonsgegevens om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen voor het bevestigen en/of verlengen van het lidmaatschap.
De gegevens naam, voornaam en e-mail worden enkel gebruikt voor het onderhouden van een lidmaatschap. De andere gegevens worden vereist en gedeeld met de K.K.U.S.H (zie hieronder).
Vrijwilligers (mensen die op vrijwillige basis werk verrichten voor Bonheidense Hondenvrienden VZW) worden gevraagd om extra gegevens (rijksregisternr, identiteitskaartnr, geboorteplaats en -datum), dit om te kunnen voldoen aan de wettelijke vereisten rond vrijwilligerswerk.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens opgeslagen door Bonheidense Hondenvrienden VZW?

Bonheidense Hondenvrienden VZW bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.
Na het beëindigen van een lidmaatschap blijft u op vrijwillige basis onze mails ontvangen. U kan zich steeds op een automatische manier uitschrijven hiervan. Hiervoor worden uw basisgegevens opgeslagen tot u wenst deze niet meer te ontvangen.

Delen met anderen

Bonheidense Hondenvrienden VZW maakt deel uit van de K.K.U.S.H. Deze koepelvereniging vraagt de naam, voornaam en adresgegevens, telefoonnummer, email en geboortedatum op van onze leden. U kan op de website van de K.K.U.S.H hun privacy policy erop nalezen: http://www.kkush.be/nl/privacy-statement
Buiten het delen van voorgenoemde gegevens met de K.K.U.S.H, deelt Bonheidense Hondenvrienden VZW onder geen beding uw gegevens met een andere partij, tenzij om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Bonheidense Hondenvrienden VZW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden door de hosting provider, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bonheidense Hondenvrienden VZW kan deze informatie gebruiken om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
U kan uw gegevens inkijken en bepaalde info wijzigen via het formulier op deze pagina.
U kan ook steeds een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar secretariaat@bonheidensehondenvrienden.be
Bonheidense Hondenvrienden VZW zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Cookies

Bonheidense Hondenvrienden VZW gebruikt op bepaalde pagina’s links naar video’s van anderen (Youtube), hierdoor zijn op deze pagina’s cookies nodig. De volgende cookies worden dan gebruikt en zijn nodig voor het functioneren van deze pagina’s:

 • Google Doubleclick (IDE)
 • Youtube (GPS, YSC)

Op de hoofdpagina kan dit cookie gezet worden:

 • icegram_campaign_shown (cookie dat bijhoudt of je de popup op de hoofdpagina hebt gezien)

Zonder deze cookies werkt de rest van de site perfect maar zullen bepaalde delen geblokkeerd worden met de mogelijk deze te deblokkeren door deze cookies te aanvaarden.

Daarnaast zijn er de volgende essentiele cookies:

 • euCookie (cookie dat bijhoudt of je cookies wel aanvaardt of niet)
 • wordpress_test_cookie (cookie wordt gezet door wordpress om te controleren of cookies wel mogelijk zijn)
 • cookies die “cerber” in hun naam bevatten, gebruikt door de security plugin van wordpress

Contactformulier

Op de Contact pagina kan u indien gewenst gebruik maken van een contact formulier. Dit formulier verstuurt enkel een mail vanop de webserver naar het door u gekozen contact en slaat niks van data op.

Beveiligen

Bonheidense Hondenvrienden VZW neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van Bonheidense Hondenvrienden VZW maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

In geval van een data-inbraak zal iedereen onmiddelijk verwittigd worden en alles offline worden genomen teneinde het probleem te corrigeren. Ook zal er dan contact worden opgenomen met de gerechtelijke instanties om dit verder te onderzoeken.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bonheidense Hondenvrienden VZW verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bonheidense Hondenvrienden VZW op via secretariaat@bonheidensehondenvrienden.be

www.bonheidensehondenvrienden is een website van Bonheidense Hondenvrienden VZW.

Contact

Bonheidense Hondenvrienden VZW is als volgt te bereiken:
Postadres: Dorp 89, 2820 Bonheiden
Vestigingsadres: Mechelsbroekstraat 4A, 2820 Bonheiden
Ondernemingsnummer: 435767253
E-mailadres: secretariaat@bonheidensehondenvrienden.be